FLOORPLAYTRAJECT

Hoe ziet een FloorPlay traject uit?floorplay

 

Bij aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek. Voor beeldvorming en diagnostiek wordt een video-analyse gedaan van een speelse interactie tussen ouder en kind. Deze video-analyse wordt besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. 

Dan start het traject, de ouder wordt gecoacht in een speelse interactie met het kind door de FloorPlaycoach. Deze spelmomenten vinden wekelijks plaats, bij het kind thuis of in de spelkamer van de praktijk, speelgoed is in de praktijk aanwezig.

Er wordt gebruik gemaakt van videobeelden en video-analyse en er worden praktische tips gegeven voor thuis. Aan het einde van het traject volgt een evaluatie. Gemiddeld duurt een traject FloorPlay tussen de 10 a 15 sessies, afhankelijk van de gestelde doelen.

Bij FloorPlay staat de ouder-kind relatie centraal en staat samenspel en samen plezier maken voorop. FloorPlay is een speelse niet belastende methode voor het kind.