FLOORPLAY

 

FloorPlay is een behandelmethode via de ouders, voor het jonge kind met ontwikkelingsproblemen.

Floorplay

Hoe kun je je kind helpen zich te ontwikkelen tot een verstandig en vriendelijk kind? Hoe kun je zijn intellectuele nieuwsgierigheid stimuleren?
Veel theorieën over de ontwikkeling van kinderen houden zich slechts met een stukje van deze puzzel bezig, zoals de rol van de genen, de verstandelijke vaardigheden of een nieuwe manier om grenzen te stellen. Maar wat uiteindelijk alle puzzelstukjes op hun plaats doet vallen en wat je kind tot een menslievend en intelligent mens maakt is zijn duurzame relatie met zijn opvoeder.

Wat we onze kinderen vooral toewensen is het vertrouwen in zichzelf, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. We kunnen hen helpen vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij problemen kunnen oplossen, mensen en situaties leren beoordelen en depressies kunnen vermijden. Hierdoor zullen zij later minder snel risicogedrag vertonen en problemen krijgen met allerlei soorten verleidingen.

In plaats daarvan kunnen zij leren problemen als een uitdaging te zien die hun kansen biedt hun intelligentie, moraliteit en emotionele welzijn te bevorderen. Dezelfde essentiële interacties die bijdragen tot de ontwikkeling van een gezonde geest zorgen ook voor de groei van de zenuwverbindingen in de hersenen.

In de eerste drie of vier levensjaren groeien de hersenen van een kind zeer snel. Aan het einde van deze periode hebben de hersenen een grootte van tweederde tot drievierde van die van een volwassene. Uit onderzoek is gebleken dat door intensief contact met de verzorgers de hersenen van een kind van bedrading worden voorzien en er verbindingen ontstaan tussen de zenuwcellen in die delen van de hersenen die de intelligentie en de sociale vaardigheden ondersteunen.

 

FloorPlay

 

De FloorPlay methode is gebaseerd op de Floortime methode van Stanley Greenspan en het Play Project van Rick Solomon. Door meer dan vijfentwintig jaar van observaties en onderzoek kunnen zes typen essentiële ervaringen onderscheiden worden, de zogenaamde mijlpalen in ontwikkeling zoals beschreven door dr. Stanley Greenspan. De zes mijlpalen die tegelijkertijd de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderen. Deze zes mijlpalen en de bijbehorende fasen van emotionele en intellectuele groei lopen parallel met de groei van belangrijke delen van de hersenen. Deze ontwikkelingsmijlpalen zijn steeds leidend bij de behandeling met FloorPlay.

 

Voor wie is FloorPlay geschikt?

 

FloorPlay wordt ingezet bij jonge kinderen (0-7 jaar) die speciale aandacht nodig hebben. Kinderen waarbij de ontwikkeling anders loopt.

Dit kunnen kinderen zijn:

  • met een vertraging in de ontwikkeling
  • die gevoelig zijn voor aanraking en geluid
  • die moeilijk contact maken
  • kinderen die onvoldoende reageren op de wereld om hen heen
  • kinderen met autisme
  • kinderen met taal-spraakproblemen
  • kinderen met prikkelverwerkingsproblemen