HET DIR – MODEL

Het DIR model – De Floorplay methode is gebaseerd op het DIR – Model. 

De ‘D’ staat voor Developmental capacities (ontwikkelingscapaciteiten) zoals;
Aandacht, betrokkenheid en probleemoplossend vermogen

De ‘I’ staat voor Individual differences (individuele verschillen) zoals;
Motorische planning en uitvoering, auditieve verwerking, visuele verwerking en sensorische modulatie van het kind. Greenspan onderscheidde verschillende gedragstypen:

  • het overgevoelige kind
  • het dwarse kind
  • het in zichzelf gekeerde kind
  • het aandachtsprobleem-kind
  • het hyperactieve kind

Als laatste de ‘R’ en die staat voor Relationship based (op de relatie gebaseerd);
Dit is de wijze waarop het kind zijn ontwikkeling vorm geeft in relatie met de ouder(s). De relatie tussen ouder en kind. 

Het doorlopen van de ontwikkelingsniveaus (ontwikkelingsmijlpalen) beschreven bij de ‘D’ van Developmental, vormen de basis voor de sociaal-emotionele en later, de cognitieve ontwikkeling. Het kind heeft het doorlopen van de ontwikkelingsmijlpalen nodig om tot verdere ontwikkeling te komen. Je kunt het zien als het verbreden van de stam om te kunnen uitgroeien tot een stevige boom.

Het DIR model wordt weergegeven in een afbeelding van een boom.

Samen met de ouders wordt een profiel van hun kind gemaakt volgens ‘The learning tree’ van dr. S. Greenspan.

 

Het DIR model