DE ZES MIJLPALEN

Als de ontwikkeling van een kind normaal verloopt doorloopt een kind deze zes ontwikkelingsniveaus tussen 0 en 4 jaar. Deze niveaus vormen de basis voor de latere cognitieve ontwikkeling. Maar als sprake is van ontwikkelingsproblemen, ontstaan hiaten in de diverse ontwikkelingsmijlpalen. Het kind doet er dan veel langer over om zich deze ontwikkelingsmijlpalen eigen te maken.

Het accent van FloorPlay ligt op het hebben van plezier in het contact en het versterken van de algehele sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling vormt de basis vanwaar een kind zich verder kan doorontwikkelen.

De mijlpalen staan beschreven in het DIR model bij de D van Developmental, de zes mijlpalen in de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Korte beschrijving van de mijlpalen:

 

Mijlpaal 1
Zelfregulatie en gedeelde aandacht speltherapie

Mijlpaal 2
Betrokkenheid en relatie

Mijlpaal 3
Intenties en wederkerige communicatie

Mijlpaal 4
Gedragsorganisatie & problemen oplossen

Mijlpaal 5
Voorstellend vermogen en emotionele ideeën

Mijlpaal 6
Logisch denken en bruggen bouwen